ARKENSHANDEL DE HEER B.V.

Tempo

De beer voor snel groeiende en vitale vleesvarkens

De Tempo is een beer die uitblinkt door vitaliteit van de nakomelingen. Nakomelingen van de Tempo-eindbeer zijn bijzonder geschikt voor gestuurde voedering. De karkassen zijn uitermate geschikt voor de baconproductie.

 

 De nakomelingen van de Tempo-eindbeer blinken uit door:

 

- Een snelle groei

- Sterkte en uniformiteit

- Hoge vitaliteit en dus lage uitval

- Grote voeropnamecapaciteit